دانلود کتاب پی ها و کارهای بتنی برای حرفه ای ها نوشته سال ۲۰۱۸

دانلود کتاب پی ها و کارهای بتنی برای حرفه ای ها نوشته سال ۲۰۱۸٫ کتابی مصور، جدید و بسیار جذاب برای آموزش کارهای بتنی و ساخت پی که برای دانلود رایگان شما ارائه شده است.

دانلود کتاب آزمون عملکرد خاک مسلح شده توسط ژئوسنتتیک ها – روابط بین بارمحوری و تغییرشکل ها ارائه شده توسط FHWA

در این پست کتاب آزمون عملکرد خاک مسلح شده توسط ژئوسنتتیک ها – روابط بین بارمحوری و تغییرشکل ها ارائه شده توسط FHWA ارائه شده است که عملکرد استفاده از ژئوسنتتیک تحت بارمحوری و رابطه ی آن با تغییرشکل های رخ داده را مورد بررسی قرار می دهد.

دانلود کتاب راهنمای تجهیزات تزریق دوغاب شامل انتخاب، عملکرد، نگهداری و تعمیر

در این پست کتاب راهنمای تجهیزات تزریق دوغاب شامل انتخاب، عملکرد، نگهداری و تعمیر ارائه شده است که می تواند برای مهندسین ژئوتکنیک به خصوص شاغل در حوضه ی گود برداری بسیار مفید باشد.

دانلود کتاب تست عملکرد خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک شامل اثرات پیش بارگذاری ارائه شده توسط FHWA

در این پست کتاب تست عملکرد خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک شامل اثرات پیش بارگذاری ارائه شده توسط FHWA ارائه شده است که عملکرد استفاده از ژئوسنتتیک را مورد بررسی قرار می دهد.

دانلود کتاب درس هایی از لغزش رخ داده در دره ی بینگهام

در این پست کتاب درس هایی از لغزش رخ داده در دره ی بینگهام ارائه شده است که حاوی اطلاعاتی در زمینه ی تجربه ی رخ داده از لغزش زمین است.

دانلود کتابچه راهنمای نمونه مشخصات برای ساخت سیستم پل با خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک ارائه شده توسط FHWA

در این پست کتابچه راهنمای نمونه مشخصات برای ساخت سیستم پل با خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک ارائه شده توسط FHWA ارائه شده است که می تواند به عنوان پایه ای مورد استفاده ی مهندسین قرار گیرد.

دانلود آیین نامه مرجع خاک و پی FHWA جلد دوم

در این پست آیین نامه ی بسیار کامل خاک و پی ارائه شده توسط سازمان بزرگراه های آمریکا در بر گیرنده تمامی جنبه های پروژه های ژئوتکنیکی از طراحی تا اجرا، جلد دوم به شما تقدیم شده است. جلد اول این آیین نامه در پست قبلی ارائه شد.

دانلود آیین نامه مرجع خاک و پی FHWA جلد اول

آیین نامه ی بسیار کامل خاک و پی ارائه شده توسط سازمان بزرگراه های آمریکا در بر گیرنده تمامی جنبه های پروژه های ژئوتکنیکی از طراحی تا اجرا، جلد اول به شما تقدیم شده است. جلد دوم این آیین نامه در پست بعدی ارائه می شود.

دانلود ارائه ی انجام شده با موضوع طراحی سازه های خاکی میخ کوبی شده

در این قسمت ارائه ای با موضوع طراحی سازه های خاکی میخ کوبی شده که در اصطلاح به نیلینگ در ایران معروف شده است به شما تقدیم شده است.

دانلود آیین نامه اطمینان یافتن از کیفیت در مدارک گزارش داده شده ی ژئوتکنیکی ارائه شده توسط FHWA

در پست آیین نامه ی روش ایجاد اطمینان از کیفیت در گزارش دهی ژئوتکنیکی، انجام شده توسط اداره بزرگراه های آمریکا، ارائه شده است.