دانلود کتاب با عنوان Tectonics Moores Twiss 2014

علم زمین شناسی یکی از مهمترین علم های موجود برای شناخت زمین و زمینه ای کامل برای علم های کاربردی مهندسی از جمله مهندسی عمران و ژئوتکنیک می باشد.
این علم تشکیل شده از انواع مختلف شاخه های مختلف می باشد که در این کتاب به طور خیلی جامع و در عین حال مفید به معرفی و بررسی شاخه ی تکتونیک این علم پرداخته شده است.

دانلود کتاب اصول مهندسی معدن

در تدوین کتاب اصول مهندسی معدن از اصولی ساده و منطقی تبعیت شده است. در ۴ فصل اول پس از آوردن مبانی و کلیات، چهار مرحله ی عمر یک معدن و عملیات واحد معدن کاری توضیح داده شده است. در نه فصل بعدی با تقسیم روش های معدنکاری به دو روش سطحی و زیر زمینی، تاکید بر توصیف روش های استخراج بوده است. دو فصل پایانی به روش های نوین، هزینه ها، انتخاب روش استخراج و نهایتا جمع بندی اختصاص یافته است.

دانلود کتاب پایداری شیروانی ها در مهندسی معدن

کتابی جامع و کامل در مورد پایداری شیروانی ها در هنگام حفاری معدن که علاوه بر مهندسین معدن می تواند مورد استفاده ی مهندسین ژئوتکنیک هم قرار بگیرد.