دانلود صدای انواع روش های بهسازی خاک دکتر بهنیا

در این صدا که به طور اختصاصی توسط تارنمای عمران ژئوتکنیک ارائه می شود انواع روش های بهسازی خاک از زبان دکتر بهنیا استاد دانشگاه تهران و پدر علم خاک ایران توضیح داده شده است.