دانلود جزوه روش های بهسازی و تثبیت زمین های نرم

در این روش انواع روش های بهسازی سطحی، بهسازی عمیق، انواع روسازی و تجربیات اجرایی شرح داده شده است


دانلود گزارش بهسازی سد منجیل

در سال ۱۹۹۰ زلزله ی رودبار خسارات سنگینی به این سد وارد که این خسارات توسط یک شرکت ایتالیایی بازسازی و بهسازی شد
در این قسمت گزارش این شرکت از این بهسازی برای شما ارائه شده است.

دانلود کتاب با عنوان Tectonics Moores Twiss 2014

علم زمین شناسی یکی از مهمترین علم های موجود برای شناخت زمین و زمینه ای کامل برای علم های کاربردی مهندسی از جمله مهندسی عمران و ژئوتکنیک می باشد.
این علم تشکیل شده از انواع مختلف شاخه های مختلف می باشد که در این کتاب به طور خیلی جامع و در عین حال مفید به معرفی و بررسی شاخه ی تکتونیک این علم پرداخته شده است.

دانلود دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش پنجم: پی ها (نشریه ۶۳۴)

استفاده از ضوابط و معیارهای فنی در مراحل امکان سنجی، مطالعات پایه، مطالعات تفصیلی، طراحی و اجرای طرح های تملک سرمایه ای به لحاظ توجیه فنی اقتصادی طرح ها، ارتقای کیفیت، تامین پایایی و عمر مفید از اهمیت ویژه برخوردار است