دانلود رساله دکترا با عنوان توسعه ی مدل های پایه ای برای کاربرد در دینامیک خاک نوشته سال ۲۰۱۱ دانشگاه امپریال کالج

با توجه به نیاز هر چه بیشتر بررسی پاسخ خاک در زلزله این موضوع همیشه نیاز به تحقیق هر چه بیشتر دارد. در این پست به ارائه ی پایان نامه ی بسیار جامعی در زمینه بررسی و معرفی مدل های خاک در هنگام زلزله پرداخته ایم.

دانلود کتاب دینامیک خاک و مدل سازی پی سازه های ساحلی و مهندسی زلزله نوشته جیا سال ۲۰۱۸

سازه های ساحلی از جمله اصلی ترین زیر ساخت های هر کشوری هستند. توجه هر چه بیشتر در ساخت و طراحی آن ها از طرفی با کاهش هزینه های ساخت و از طرف دیگر با افزایش بهره وری نقش مهمی در پیشرفت هر کشوری دارند. در این پست کتاب کاملی که بررسی این موضوع می پردازد ارائه شده است.

راهنمای بارگذاری باد بر روی سایبان های جایگاه سوخت

با توجه به مسکوت ماندن بحث بارگذاری باد بر روی سازه های با شرایط خاص(از جمله سایبان های جایگاه سوخت) در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، ناچاراً به سایر آیین نامه های معتبر بین المللی بایستی رجوع شود. در این بین استاندارد ASCE7-16می تواند یک گزینه مناسب باشد.

جزوه بارگذاری بر اساس مبحث ششم ویرایش ۹۲

مباحث:
گروه خطر پذیری
ترکیب بار
تنش مجاز
بهره برداری
بار زنده
بار زنده گسترده
بار زنده گسترده تیغه بندی
بارگذاری شطرنجی
بار زنده متمرکز
بار ضربه ای
کاهش بار زنده
بار جرثقیل
بار سیل
بار برف
بار برف زمین
بار برف متوازن
بار برف حداقل
بارگذاری جزئی
بارگذاری نامتوازن
انباشت برف
بالاآمادگی و دست انداز بام
برف لغزنده
بار باران
بار یخ
بار باد
روش محاسبه بار باد
ارتفاع مبنا
ضریب بادگیری
ضریب اثر جهشی باد
ساختمانهای کوتاه
ساختمانهای کوتاه- دیوارها
ساختمانهای کوتاه- سقف با شیب کم
ساختمانهای کوتاه- سقف تک دهانه با شیب بالا
ساختمانهای کوتاه- سقف چند دهانه با شیب بالا
ساختمانهای بلند
محاسبه فشار داخلی بار باد
بار گذاری جزئی
بار انفجار

آموزش بارگذاری سازه و توضیحاتی درباره منوهای ایتبس

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان به بارگذاری ساختمان اختصاص دارد. در آموزش بارگذاری ساختمان در etabs نیز ملاک ما نیز برای بارگذاری ساختمان همین مبحث می باشد.

seismic design of buildings with VISCOUS DAMPERS

میراگر ویسکوز (Viscous dampers ) یکی از سیستم های کنترل غیر فعال است که در محل مهاربندی جانمایی شده و بخشی از انرژی لرزه ای وروری به سازه را جذب کرده و سبب می شود که تقاضا استهلاک انرژی روی المان های سازه کاهش یافته و خرابی سازه ای به حداقل برسد.

دانلود جزوه مقاوم سازی به کمک جداساز لرزه ای

جداسازی لرزه ای یکی از روش های کنترل ارتعاشات لرزه ای با جدا سازی سازه از زمین در ساختمان ها و پلها میباشد. در این روش بر خلاف روشهای مرسوم در مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای، که موجب افزایش سازه میشود، تمرکز بر روی کاهش پاسخ لرزه ای، و نیرو و شتاب ورودی زلزله به سازه است.

دانلود مقاله با عنوان Seismic Retrofit of Load Bearing Masonry Walls by FRP sheets and Anchors

همان طور که میدانید در بسیاری از کشورها تعداد زیادی ساختمان آجری وجود دارد که این ساختمان ها بدون در نظر گرفتن هر گونه آیین نامه ی زلزله ای و طراحی ساخته شده اند و در صورت وقوع هر زلزله ای به راحتی خراب شده و خسارات جبران ناپذیری وارد می کنند.
یکی از راه های کاهش این خسارات و مقابله با آسیب پذیری سازه های آجری مقاوم سازی آن ها است. در این مقاله ی جامع به بررسی مقاوم سازی سازه های آجری از طریق ورق های FRP پرداخته شده است.

تفسیر پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ عناصر و اجزای غیر سازه ای

فایل ارائه ضوابط طـراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای (وال‌پست) بر اساس پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰
نشست تخصصی ۱۱ دی ۹۸ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

دانلود مقاله روشهای تحلیل بهبود لرزه نگاری استاتیک غیرخطی

این مقاله به تفصیل تلاشی را برای ارزیابی روشهای استاتیک غیرخطی فعلی (NSP) برای تجزیه و تحلیل لرزه ای و ارزیابی سازه ها ثبت می کند. علاوه بر این ، این سند پیشنهاداتی را ارائه می دهد که برای بهبود این رویه ها برای کاربردهای آینده توسط مهندسین تهیه شده است.