جزوه روش های اجرای ساختمان

جزوه روش های اجرای ساختمان شامل ۰ فصل:
کلیات انواع سازه ها – گودبرداری و پی کنی – ساختمان های بتنی – سقف ها – ساختمان های چوبی – سقف – پله – سیستم های مقاوم در برابر نیروهای جانبی ساختمان – جوشکاری

دانلود جزوه معرفی سیستم سقف وافل

سیستم سقف وافل، پس از چندین سال تحقیق و بررسی نیاز های صنعت ساختمان کشور و بررسی سقف های متعارف سنتی و با در نظر گرفتن مفاد آیین نامه های ساختمان پا به عرصه ساخت و ساز کشور گذاشته است. در واقع این نوع سقف بروزآوری روش های متداول در حال اجرا با قالب هایی به همین نام می باشد، که بدون برهم زدن ابزار و روشهای موجود و تحمیل هزینه های سنگین با اصلاح الگوی مصرف مصالح و روش اجرا از دفن مصالح گران مانند تیرآهن، میلگرد، بتن، سفال، پلی استایرن (فوم) و پرت مصالح و منابع ملی جلوگیری می کند.