دانلود کتاب درس هایی از لغزش رخ داده در دره ی بینگهام

در این پست کتاب درس هایی از لغزش رخ داده در دره ی بینگهام ارائه شده است که حاوی اطلاعاتی در زمینه ی تجربه ی رخ داده از لغزش زمین است.

دانلود ارائه ی انجام شده با موضوع طراحی سازه های خاکی میخ کوبی شده

در این قسمت ارائه ای با موضوع طراحی سازه های خاکی میخ کوبی شده که در اصطلاح به نیلینگ در ایران معروف شده است به شما تقدیم شده است.

دانلود کتاب راهنمای مهندسان ژئوتکنیک با موضوع طراحی و ساخت دیوارهای میخ کوبی شده ۲۰۱۵

در این پست کتابچه ی الزامات ارائه شده توسط اداره حمل و نقل اداره نیویورک برای ساخت دیوارهای میخ کوبی شده (نیلینگ) ارائه شده است.

دانلود کتاب ژئومکانیک مهارهای دریایی نوشته اوبنی ۲۰۱۸

این کتاب به آموزش طراحی مهارها برای سازه های شناور در دریا می پردازد که کاربرد زیادی در طراحی سازه های دریایی و سازه های مربوط به نفت و گاز دارد.

دانلود کتاب لغزش سنگ ها و بهمن ها به عنوان یک پدیده طبیعی سال ۱۹۷۸

با توجه به وقوع لغزش های سنگی و برفی زیاد در جهان و به خصوص اروپا و نیاز هر بیشتر بررسی این موضوع، این کتاب جامع برای در بر گرفتن تمامی جنبه های آن در سال ۱۳۵۶ نوشته شد.

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس GeoMEast پایداری و بهسازی خاک ۲۰۱۸

با پیشروی به سمت پیشرفت و برای ساخت هر چه بهتر زیرساخت ها در کشور های مختلف، نیاز به تحقیقات هر چه بیشتر در علم مهندسی و بخصوص علم مهندسی ژئوتکنیک می باشد. در این پست مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانسی با همین موضوع ارائه شده است.

آشنایی با نکات فنی و حقوقی مرحله تخریب، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان

جزوه ی آشنایی با نکات فنی و حقوقی مرحله تخریب، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان، بیمه، تجهیز کارگاه، املاک مجاور گودبرداری، انواع ترک ها، نرم افزارهای طراحی سازه نگهبان

دانلود کتاب اصول مهندسی معدن

در تدوین کتاب اصول مهندسی معدن از اصولی ساده و منطقی تبعیت شده است. در ۴ فصل اول پس از آوردن مبانی و کلیات، چهار مرحله ی عمر یک معدن و عملیات واحد معدن کاری توضیح داده شده است. در نه فصل بعدی با تقسیم روش های معدنکاری به دو روش سطحی و زیر زمینی، تاکید بر توصیف روش های استخراج بوده است. دو فصل پایانی به روش های نوین، هزینه ها، انتخاب روش استخراج و نهایتا جمع بندی اختصاص یافته است.