دانلود مجموعه مقالات کنفرانس GeoMEast پایداری و بهسازی خاک ۲۰۱۸

با پیشروی به سمت پیشرفت و برای ساخت هر چه بهتر زیرساخت ها در کشور های مختلف، نیاز به تحقیقات هر چه بیشتر در علم مهندسی و بخصوص علم مهندسی ژئوتکنیک می باشد. در این پست مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانسی با همین موضوع ارائه شده است.

آشنایی با نکات فنی و حقوقی مرحله تخریب، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان

جزوه ی آشنایی با نکات فنی و حقوقی مرحله تخریب، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان، بیمه، تجهیز کارگاه، املاک مجاور گودبرداری، انواع ترک ها، نرم افزارهای طراحی سازه نگهبان