دانلود کتاب درس هایی از لغزش رخ داده در دره ی بینگهام

در این پست کتاب درس هایی از لغزش رخ داده در دره ی بینگهام ارائه شده است که حاوی اطلاعاتی در زمینه ی تجربه ی رخ داده از لغزش زمین است.

دانلود کتاب لغزش سنگ ها و بهمن ها به عنوان یک پدیده طبیعی سال ۱۹۷۸

با توجه به وقوع لغزش های سنگی و برفی زیاد در جهان و به خصوص اروپا و نیاز هر بیشتر بررسی این موضوع، این کتاب جامع برای در بر گرفتن تمامی جنبه های آن در سال ۱۳۵۶ نوشته شد.

دانلود کتاب پایداری شیروانی ها در مهندسی معدن

کتابی جامع و کامل در مورد پایداری شیروانی ها در هنگام حفاری معدن که علاوه بر مهندسین معدن می تواند مورد استفاده ی مهندسین ژئوتکنیک هم قرار بگیرد.