دانلود ارائه ی انجام شده با موضوع طراحی سازه های خاکی میخ کوبی شده

در این قسمت ارائه ای با موضوع طراحی سازه های خاکی میخ کوبی شده که در اصطلاح به نیلینگ در ایران معروف شده است به شما تقدیم شده است.

دانلود کتاب راهنمای مهندسان ژئوتکنیک با موضوع طراحی و ساخت دیوارهای میخ کوبی شده ۲۰۱۵

در این پست کتابچه ی الزامات ارائه شده توسط اداره حمل و نقل اداره نیویورک برای ساخت دیوارهای میخ کوبی شده (نیلینگ) ارائه شده است.

دانلود کتاب ژئومکانیک مهارهای دریایی نوشته اوبنی ۲۰۱۸

این کتاب به آموزش طراحی مهارها برای سازه های شناور در دریا می پردازد که کاربرد زیادی در طراحی سازه های دریایی و سازه های مربوط به نفت و گاز دارد.