دانلود کتاب پی ها و کارهای بتنی برای حرفه ای ها نوشته سال ۲۰۱۸

دانلود کتاب پی ها و کارهای بتنی برای حرفه ای ها نوشته سال ۲۰۱۸٫ کتابی مصور، جدید و بسیار جذاب برای آموزش کارهای بتنی و ساخت پی که برای دانلود رایگان شما ارائه شده است.

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس Geotechnical Frontiers با موضوع پی ها سال ۲۰۱۷

در این پست مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانس Geotechnical Frontiers برگزار شده در سال ۲۰۱۷ توسط سازمان ASCE در شهر اورلاندو آمریکا خدمت شما ارائه شده است.

دانلود دستورالعمل طراحی پی های سطحی در ساختمان های متعارف

هدف از تدوین این دستورالعمل ایجاد سهولت و هماهنگی در بکارگیری مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان ایرانو ایجاد وحدت رویه در طراحی سازه ای و ژئوتکنیکی پی می باشد

مجموعه مقاله های کنفرانس های برگذار شده مربوط طراحی پی برج های خط های انتقال

در این مجموعه مقالات مربوط به دو کنفرانس طراحی پی برج های خطوط انتقال در سال ۱۹۸۷ ارائه شده است.

آشنایی با نکات فنی و حقوقی مرحله تخریب، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان

جزوه ی آشنایی با نکات فنی و حقوقی مرحله تخریب، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان، بیمه، تجهیز کارگاه، املاک مجاور گودبرداری، انواع ترک ها، نرم افزارهای طراحی سازه نگهبان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع طراحی دال پی توربین های بادی

در این مطالعه رفتار ساختاری صفحات بنیادی توربین بادی با مدلهای مختلف عددی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.