دانلود کتاب رفتار شمع های کامپوزیت مسلح شده با الیاف پلیمری تحت بارهای عمودی ارائه شده توسط FHWA

در پست نتایج تحقیقات کامل مقیاس انجام شده روی نوع خاصی از شمع ها انجام شده توسط اداره بزرگراه های آمریکا، ارائه شده است.

دانلود کتاب حل المسائل مکانیک خاک کریگ

همانطور که می دانید کتاب های مکانیک خاک بسیاری در جهان وجود دارد که توسط اساتید مختلفی نوشته شده اند. به جرات می توان گفت که معروف ترین و پر کاربرد ترین کتاب مکانیک خاک جهان کتاب کریگ می باشد که از هر لحاظی یکی از بهترین کتاب های موجود در این زمینه است.

دانلود کتاب بسیار ارزشمند مکانیک خاک کریگ

همانطور که می دانید کتاب های مکانیک خاک بسیاری در جهان وجود دارد که توسط اساتید مختلفی نوشته شده اند. به جرات می توان گفت که معروف ترین و پر کاربرد ترین کتاب مکانیک خاک جهان کتاب کریگ می باشد که از هر لحاظی یکی از بهترین کتاب های موجود در این زمینه است.

دانلود مقاله:مقاوم سازی پی،فونداسیون،و دیوار به روش میکرو شمع های در جا

در این مقاله به روش پایدارسازی پی و دیوار با استفاده از ریزشمع و تجارب کشور روسیه در این زمینه پرداخته است. نتایج این مقاله شامل تاثیر ریز شمع در بهبود ویژگی های خاک می باشد.

آشنایی با نکات فنی و حقوقی مرحله تخریب، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان

جزوه ی آشنایی با نکات فنی و حقوقی مرحله تخریب، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان، بیمه، تجهیز کارگاه، املاک مجاور گودبرداری، انواع ترک ها، نرم افزارهای طراحی سازه نگهبان

دانلود جزوه ی پی سازی دکتر گرمرودی مخصوص آزمون نظام مهندسی

جزوه ی ارائه شده توسط دکتر رامین گرمرودی جهت آمادگی آزمون نظام مهندسی ساختمان جهت دانلود