ابزار دقیق ژئوتکنیکی

رفتارنگاری گود یا مانیتورینگ چیست؟

رفتار نگار در پروژه های ژئوتکنیکی به چه معناست؟ با توجه به پیشرفت روز افزون در صنعت ساختمان، حساسیت ساخت و نگهداری سازه های جدید نیاز به دقت و بررسی بیشتری دارد. زیرا همان طور که سازه های جدید در زندگی انسان ها مفید و راه گشا هستند، عدم دقت در طراحی، بهره برداری و