آموزش جامع طراحی سازه های بتن آرمه با استفاده از نرم افزار ETABS

در این قسمت آموزش طراحی سازه های بتن آرمه با استفاده از نرم افزار ایتبز به آموزش دکتر بهرامی ارائه شده است. در این آموزش شما به طور کامل با روند طراحی سازه بتن آرمه در نرم افزار ایتبز آشنا می شوید. همچنین تمامی نکات آیین نامه ای و چک های لازمه ارائه خواهد شد. با استفاده از این آموزش شما می توانید در کمترین زمان به بیشترین کارایی دست پیدا کنید.