آموزش طراحی سازه های فولادی با استفاده از نرم افزار های SAFE و ETABS

در این قسمت آموزش طراحی سازه های فولادب با استفاده از نرم افزار ایتبز و سیف به آموزش دکتر موحدیان عطار از اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه شده است. در این آموزش شما به طور کامل با روند طراحی سازه فولادی در نرم افزار ایتبز و سیف آشنا می شوید. همچنین تمامی نکات آیین نامه ای و چک های لازمه ارائه خواهد شد. با استفاده از این آموزش شما می توانید به طور کامل صفر تا صد طراحی سازه های فولادی را بیاموزید.