بایگانی‌ها: دوره های آموزشی

شکل یک تصویر
Showing 2 Courses

در این قسمت آموزش طراحی سازه های بتن آرمه با استفاده از نرم افزار ایتبز به آموزش دکتر بهرامی ارائه شده است. در این آموزش شما به طور کامل با روند طراحی سازه بتن آرمه در نرم افزار ایتبز آشنا می شوید. همچنین تمامی نکات آیین نامه ای و چک های لازمه ارائه خواهد شد. با استفاده از این آموزش شما می توانید در کمترین زمان به بیشترین کارایی دست پیدا کنید.

در این قسمت آموزش طراحی سازه های فولادب با استفاده از نرم افزار ایتبز و سیف به آموزش دکتر موحدیان عطار از اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه شده است. در این آموزش شما به طور کامل با روند طراحی سازه فولادی در نرم افزار ایتبز و سیف آشنا می شوید. همچنین تمامی نکات آیین نامه ای و چک های لازمه ارائه خواهد شد. با استفاده از این آموزش شما می توانید به طور کامل صفر تا صد طراحی سازه های فولادی را بیاموزید.